ตาโบล์วิวังต์กับการคิดเห็นเป็นภาพ

ศรายุทธ รัตนภูมิ

Abstract


บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของตาโบล์วิวังต์ เป็นลักษณะของการสื่อภาพนิ่งออกมาเพื่อให้เห็นและนึกคิดออกมาเป็นภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของกับหลักการการคิดเห็นเป็นภาพ  (Visual Thinking) นั้นมีลักษณะในการคิดเหมือนกัน แล้ววิธีการนี้เป็นสามารถช่วยให้เกิดประโยชน์ในลักษณะรูปแบบการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดการบวนการคิด ช่วยให้สมองนั้นรู้จักการเรียงลำดับขั้นตอนในการคิดและเข้าใจและนึกคิดออกมาเป็นภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**