“โข่เขยี่ยะ” ในประเพณีปีใหม่ของชนเผ่าลีซู

สายสุนีย์ ผาสุขคีรี

Abstract


บทความนี้ได้ศึกษารวบรวมความรู้เกี่ยวกับการแสดงโข่เขยี่ยะในงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าลีซู การแสดงโข่เขยี่ยะในงานประเพณีปีใหม่ของชนเผ่าลีซูมีความสำคัญกับชาวลีซูมากเพราะชาวลีซูเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่การแสดงโขเขยี่ยะจะเริ่มจากบ้านมือมือผะเป็นหลังแรกและย้ายไปเต้นบ้านหลังอื่นๆ จนเต้นครบทุกหลัง การแสดงโข่เขยี่ยะถือว่าเป็นการเกี้ยวพาราสีอย่างหนึ่ง เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวจับมือเต้นด้วยกันได้ แต่ถ้าหากเกี่ยวดองเป็นพี่น้องกันหรือเครือญาติไม่สามารถจับมือกันได้ ถือว่าเป็นการผิดผีผิดประเพณีอย่างแรง ในบทความนี้จะประกอบไปด้วยประวัติความเป็นมาชนเผ่าลีซู การแต่งกายในงานประเพณีปีใหม่ของชนเผ่าลีซู เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในการแสดงโขเขยี่ยะในงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าลีซู

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**