ทฤษฎีสัมพันธบทและทฤษฎีการดัดแปลงกับการสร้างสรรค์ละครนาฏศิลป์ร่วมสมัย

กณิษา แปดด่านจาก

Abstract


บทความนี้ได้รวบรวมการศึกษาและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การนำทฤษฎีสัมพันธบทและทฤษฎีการดัดแปลงมาสร้างสรรค์ละครนาฏศิลป์ร่วมสมัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจ นำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานละครโดยเลือกนำมาอภิปราย 3 เรื่องประกอบด้วย 1. สร้างสรรค์ละคร 2. ทฤษฎีสัมพันธบท 3. ทฤษฎีการดัดแปลง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**