แนวคิดในการเพิ่มความเชื่อมั่นของวัตถุพยานทางชีวภาพ

พิภพ พลอาสา, สาริสา ปิ่นคำ, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


ปัจจุบันตามข่าวสารต่าง ๆ คดีอาชญากรรมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้การที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาลงโทษนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งวัตถุพยานทางชีวภาพจึงเป็นตัวแปรที่มีความจำเป็นอย่างมาก จากการสังเคราะห์เอกสารพบว่ามีแนวคิดในการศึกษา คือ 1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่น   2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน 3. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุพยานทางชีวภาพ 4. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการนำวัตถุพยานทางชีวภาพมาใช้เป็นพยานหลักฐาน 5. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลดีเอ็นเอแห่งชาติ โดยทุกแนวคิดต่างมีความเชื่อมโยงกัน วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ ศึกษาแนวทางการเพิ่มความเชื่อมั่นของวัตถุพยานทางชีวภาพ ซึ่งรูปแบบการศึกษาจะดำเนินการให้สอดคล้องกับประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาความเชื่อมั่นของวัตถุพยานทางชีวภาพของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**