แนวทางในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์

ชาคียา บุญยรัตน์, สาริสา ปิ่นคำ, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


ปัจจุบันรูปแบบของการโจรกรรมรถยนต์มีเพิ่มมากขึ้นและใช้วิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น การปกปิดความผิดจะอาศัยช่องทางธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และธุรกิจประกันภัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์เพราะหลังจากที่อาชญากรได้รถยนต์มาแล้วก็จะทำการจำหน่ายในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารรถยนต์ปลอมก่อนจำหน่ายหรือการนำรถยนต์ไปแยกเป็นชิ้นส่วนส่งไปขายยังต่างประเทศ ทำให้การป้องกันและปราบปรามเป็นไปได้อย่างยากลำบากยิ่ง โดยทฤษฏี การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนจะเป็นแนวทางเลือกที่สามารถป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**