การนวดรักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง : การศึกษาตำรานวดจุดวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

มัสยา มนุษย์, สรรใจ แสงวิเชียร, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาองค์ความรู้จุดนวดรักษาอาการปวดหลังจากตำรานวดจุดวัดราชสิทธาราม  เปรียบเทียบตำแหน่งจุดนวดกับกายภาควิภาคศาสตร์ เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560 นำมาปริวรรตและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา พบว่า จุดนวดแก้อาการปวดหลัง บั้นเอว สะโพก ตำแหน่งจุดนวด ผ่านแนวกล้ามเนื้อ 4 ส่วน คือ กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อแขน และกล้ามเนื้อขา เป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย อาการปวดหลังส่วนล่างตามตำราเน้นการนวดกดจุดรักษาและนวดกดจุดแยก เพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ดังนั้น เมื่อนวดกดจุดรักษาและจุดแยกให้กล้ามเนื้อคลายตัวและปรับการไหลเวียนของเลือดให้สมดุลแล้ว จะลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.