การรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการ บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ความชำนาญ และรูปแบบการคิดของผู้ประกอบการธุรกิจบูติกโฮเต็ลที่ได้รับรางวัลในประเทศไทย

กิจดี ยงประกิจ

Abstract


          This research is to study The Perceived Quality of Service by Customers, Entrepreneurial Orientation, Human Capital and Styles of Thinking of Entrepreneurs of the Awarded Boutique Hotels in Thailand. The main objective is to determine how the successful Entrepreneur is. The results of these studies can be used to evaluate, develop and prepare for the new generation of Entrepreneur. These studies will also help to analyze the data on how the customers perceiving the quality of services and their preference on any particular services in order to help to improve the overall operation and to avoid any business risk.

         The samples consist of 15 Awarded Boutique Hotel’s Entrepreneur and 84 Customers. The instruments are 2 sets of Entrepreneur and Customer Self Questionnaires. Statistical analysis are frequency percentage, mean, standard deviation, Spearman’s product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. The results of the study are Innovativeness of Entrepreneurial Orientation significantly and correlated with Responsiveness of Service Quality at .05 (r = .566, p<.05) and Competitive Aggressiveness of Entrepreneurial Orientation significantly and correlated with Responsiveness of Service Quality at .05 (r = .516, p<.05). Besides that, could not find any correlation and could not explore the relationships of all variables to Quality of Service.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.