รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มนานาชาติ

รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มนานาชาติ


Journal Homepage Image

Vol 6, No 5 (2015): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับนานาชาติ

Table of Contents

content

content content
1-18

Articles

เมธินี ก่ายแก้ว
PDF
19-28
Nattawadee Rampanniyom
PDF
29-38
อรอนงค์ พรหมวิหาร, nalinee na_nakorn, Sungworn Ngudgratoke, Tiwat Maneechot
PDF
39-45
SATIT CHUAYOUNAN
PDF
46-54
จักรวุฒิ ชอบพิเชียร
PDF
55-76
นุจรี สุพัฒน์
PDF
77-88
Saweeya Prathanadi
PDF
89-106
Kamonporn Patcheep
PDF
107-114
Nongnuch Wongsawang
PDF
115-127
Pattra Rangsipat
PDF
128-137
Seth Evans
PDF
138-144
Sadhana Ratna
PDF
145-154
วราภรณ์ พงศ์ธรพิสุทธิ์
PDF
155-162
วิไลพรรณ ลีปรีชานนท์
PDF
163-173