Author Details

พุทธวงศ์, พุฒิพงศ์

  • Vol 1, No 2 (2018): Graduate School Conference - Articles
    ปัจจัยการก่ออาชญากรรมทางเพศและพยานหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์นำไปสู่การตัดสินคดีของผู้ต้องขังคดีข่มขืนกระทำชำเรา
    Abstract  Untitled