ปัจจัยการก่ออาชญากรรมทางเพศและพยานหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์นำไปสู่การตัดสินคดีของผู้ต้องขังคดีข่มขืนกระทำชำเรา

พุฒิพงศ์ พุทธวงศ์, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงศ์ กุลนิเทศ

Abstract


อาชญากรรมต่างๆ ปัจจุบันมีมากมายหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆ แต่มีอาชญากรรมอยู่รูปแบบหนึ่งที่เป็นความสนใจของสังคมไทยมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็คืออาชญากรรมทางเพศ เพราะสังคมไทยถือว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นคดีที่สะเทือนใจสังคมไทยมากที่สุด นี้เป็นเรื่องที่ผิดทั้งกฎหมาย และผิดศีลธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านร่างกาย และจิตใจของเหยื่อและครอบครัวซึ่งหากเป็นเด็กก็จะเหมือนเป็นตราบาปอย่างรุนแรงต่อเนื่องไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเด็กเหล่าเมื่อกลายเป็นผู้ใหญ่นี้บางส่วนมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้ก่อปัญหาลักษณะเดียวกันนี้กับเด็กคนอื่นต่อไปเป็นลูกโซ่ไม่จบสิ้น จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยในการเกิดเหตุ คือ (1) ปัจจัยภายในของผู้ต้องขังคดีข่มขืนกระทำชำเรา (2) ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุของการก่อและกระทำผิดคดีข่มขืนกระทำชำเรา (3) ปัจจัยที่เป็นพื้นทีเสี่ยงลักษณะพื้นที่ที่จะกระทำความผิด โดยทุกปัจจัยล้วนมีความเชื่อมโยงในด้านกระบวนการและเป้าหมายคือการป้องกันบุคคลทั่วไปให้ไม่ตกเป็นเหยื่อการข่มขืนกระทำชำเราในทุกด้านเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**