ภาพสะท้อนกลุ่มชายรักชายในนวนิยายวายของจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

Ruixue Hu, จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนกลุ่มชายรักชายในนวนิยายวายของจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท โดยศึกษาจากนวนิยายวายจำนวน 7 เล่ม ได้แก่ ราตรีสวัสดิ์รักร้าย ตีแผ่ชีวิตสายซึน   เฟื่องนคร ชายใดเล่าจะแซ่บเท่าแฟนเก่าแม่ จีบเยลลี่แถมฟรีคนดื้อ ราตรีสวัสดิ์รักแท้ และ ถ้ารักบังเกิด ก็เปิดใจรัก ผลการศึกษาพบว่า (1) ภาพสะท้อนความคิดของกลุ่มชายรักชายที่มีต่อกลุ่มของตนเอง ได้แก่ กลุ่มชายรักชายจะมีความรักแท้ได้ยาก คนในกลุ่มไม่จริงจังต่อความรัก ส่วนความคิดต่อสังคมรอบข้างนั้น กลุ่มชายรักชายในสังคมไทยยังไม่ได้รับการปกป้องเท่ากับกลุ่มคนทั่วไป (2) ภาพสะท้อนการแสดงออกของกลุ่มชายรักชาย   มีเปิดเผยเพศสภาพตั้งแต่แรก เพราะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง มีปกปิดเพศสภาพตลอดและไม่ยอมรับเพศสภาพของตนเอง เพื่อการประกอบอาชีพและไม่ให้ครอบครัวผิดหวัง และ (3) ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของคู่รักชายรักชาย มีความสัมพันธ์ที่ต้องปิดบัง คู่รักชายรักชายยังไม่เป็นความสัมพันธ์ที่มีสิทธิ์เท่ากับความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ถ้าเปิดเผยจะส่งผลต่ออนาคต และมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการยอมรับ ยิ่งเป็นบุคคลสาธารณะยิ่งไม่สามารถเปิดเผยเพศสภาพได้ เนื่องจากกลุ่มชายรักชายยังถูกมองเป็นกลุ่มที่ผิดเพศ      จะเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับเด็ก ๆ ผลการศึกษาดังกล่าวทำให้เห็นนวนิยายวายของจิดานันท์ ได้สะท้อนกลุ่มชายรักชายในสังคมปัจจุบันมีความคิดต่อพวกเขาในทางบวกและทางลบ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**