ปัญหาและมาตรการจัดการการศึกษาก่อนวัยเรียน

Wang Lingxuan, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


ในปัจจุบันนี้ ผู้ปกครองรุ่นน้องมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยปัญหาที่มีอยู่ในการจัดการการศึกษาก่อนวัยเรียนและนำเสนอแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุการปรับปรุงการจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล การจัดการในปัจจุบันและอนาคตในโรงเรียน (อนุบาล) เพื่อให้มีรูปแบบการจัดการโปรแกรมต่าง ๆ เนื้อหาในบทความนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาก่อนวัยเรียน การจัดการโรงเรียน และปัญหาบางประการที่มีอยู่ในการจัดการ เป็นต้น เนื้อหาสาระรอบตัว "ระเบียบการงานอนุบาล" ใช้สถานการณ์จริงของโรงเรียนอนุบาล ครูที่เข้าร่วมสี่คนวิเคราะห์วรรณกรรมตัวแทนสี่ฉบับร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาจริงที่มีอยู่ในการจัดการการศึกษาก่อนวัยเรียน ในการทบทวนวรรณกรรมของบทความนี้ มีบทความหลายบทความเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาก่อนวัยเรียนอย่างละเอียด และอธิบายมุมมองและมุมมองเกี่ยวกับการจัดการการศึกษา ซึ่งไม่เพียงแต่จะเข้าใจถึงมาตรการรับมือของการจัดการเท่านั้น แต่ยังศึกษาแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาก่อนวัยเรียนด้วย ในบทความนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์วรรณกรรมเพื่อประมวลผลเอกสารการจัดการการศึกษาที่รวบรวมไว้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**