กรณีศึกษาหลักสูตรสุภาษิตเคอชาน: การพัฒนาและใช้ทรัพยากรหลักสูตรท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

Weng Dongna, Ganratchakan Leartamornsak

Abstract


ประวัติศาสตร์มีบทบาทสำคัญรักชาติ, รับสืบทอดประเพณีอันดีงามของอารยธรรมมนุษย์, พัฒนาคุณภาพด้านมนุษยธรรมของประชาชน, และสร้างทัศนะที่ถูกต้องต่อโลกและค่านิยม. กรณีศึกษากรณีเอกสารนี้ศึกษาสุภาษิต Chaoshan และทรัพยากรหลักสูตร Qiaopi ในชั้นเรียนเพื่อประสิทธิภาพใน ซึ่งอธิบายว่าการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหลักสูตรท้องถิ่นสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงสั่นสะเทือนทางอารมณ์และมีความสำคัญอย่างมากต่องานด้านการศึกษาทางอารมณ์ของวัยรุ่น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**