การศึกษาเปรียบเทียบจุดสัญญาณนวดแพทย์แผนไทยและจุดฝังเข็มแพทย์แผนจีน ในการรักษาโรค Bell’s palsy หรืออัมพาตใบหน้า

ปานียา ณัฐชนาวรเดช

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจุดสัญญาณนวดของแพทย์แผนไทยและจุดฝังเข็มของแพทย์แผนจีนในการรักษาโรคอัมพาตใบหน้าอัมพาตแบบเบลล์ (Bell’s palsy) ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในคลินิกระบบประสาทและหู คอ จมูก โดยมีความผิดปกติของเส้นประสาทสมองเส้นที่ 7 ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้า ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของโรคที่แน่ชัด แต่มีหลักฐานหรือทฤษฎีซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดจากกลุ่มไวรัส Herpes โดยตรง ทำให้มีอาการอัมพาตใบหน้าซีกใดซีกหนึ่ง มักเกิดขึ้นแบบแบบพลันและไม่รู้ตัวมาก่อน  โดยอาจจะมีอาการแสบตา ปิดตาได้ไม่สนิท รับประทานอาหารแล้วน้ำลายไหลออกทางมุมปาก ปากเบี้ยวหรืออาการอื่นๆร่วม ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ โดยบทความนี้จะศึกษาและเปรียบเทียบจุดสัญญาณนวดของแพทย์แผนไทยและจุดฝังเข็มของแพทย์แผนจีนในการรักษาโรคอัมพาตใบหน้าอัมพาตแบบเบลล์ (Bell’s palsy) เพื่อวิเคราะห์ตำแหน่งและจุดสำคัญของแต่ละศาสตร์และพัฒนาศาสตร์การแพทย์ทั้งสองนี้ในอนาคต

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**