กลยุทธ์การสื่อสารเชิงคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งบนแพลตฟอร์มยูทูบของ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ชินกฤต อุดมลาภไพศาล

Abstract


การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษากลยุทธ์ กลวิธี รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารผ่านคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งบนยูทูบของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (Ch3Thailand) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบวิเคราะห์เนื้อหา สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และบันทึกการสังเกตอย่างอิสระจากคลิปวีดิโอที่ได้รับความนิยมสูงสุด 50 อันดับแรกของช่อง จำนวน 50 คลิปวีดิโอ ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและทีมคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์และกลวิธีการสื่อสารเชิงคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง  ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (Ch3Thailand) เป็นการสร้างช่องทางการเข้าถึงฐานกลุ่มผู้ชมเดิมในการออกอากาศแบบภาคพื้นดินและสร้างการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่ด้วยกลวิธีนำคอนเทนต์เดิมจากการออกอากาศในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินมาฉายซ้ำ พร้อมกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ที่มีความหลากหลายจากกระแสความสนใจของผู้ชม โดยช่องยูทูบของสถานีจะมีการอัพเดทคอนเทนต์ใหม่สม่ำเสมอ มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและหน้าตาของช่องให้สวยงามและทันสมัยตลอดเวลา การเปลี่ยนภาพปก การจัดหมวดหมู่เนื้อหาให้ง่ายต่อการค้นหาเพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพการรับรู้ในแบรนด์และการมีส่วนร่วมผู้ชม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**