สุนทรียในบทสังวาสสู่การแสดงละครรำ

ศิรณวิชญ์ คชมะเริง

Abstract


บทความวิชาการนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทสังวาสของตัวละครนอกเรื่องไกรทอง ตอน พ้อล่าง ซึ่งเป็นบทสังวาสระหว่างชาละวันกับนางตะเภาทอง ในถ้ำใต้บาดาล มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสุนทรีย์ของบทประพันธ์ที่นำมาทำเป็นบทละครรำ พบว่ามีคำประพันธ์ที่ไพเราะวิจิตรงดงามตามหลักของสุนทรียศาสตร์ โดยวิเคราะห์บทประพันธ์และท่ารำเกิดรสในวรรณคดีต่างๆ เกิดความงามเกิดสุนทรีย์ในละครรำ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**