จากรากไทยสู่นาฏยกรรมเงาร่วมสมัย : กลุ่มศิลปินคิดบวกสิปป์

รัญชิดา เพียรชนะ

Abstract


บทความนี้ได้รวบรวมการศึกษาและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ นาฏศิลป์ไทยรากฐานนาฏศิลป์ไปสู่นาฏยกรรมเงาร่วมสมัยของกลุ่มศิลปปินคิดบวกสิปป์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจกับคณะคิดบวกสิปป์มากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาประกอบด้วย ที่มาและพัฒนาการของกลุ่มศิลปินคิดบวกสิปป์ รูปแบบการแสดงที่ปรากฏ การแสดงนาฏยกรรมเงาของกลุ่มศิลปินคิดบวกสิปป์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**