ทัศนคติของพนักงานสืบสวนที่มีต่อวัตถุพยานทางชีววิทยาในการตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุ

เสาวลักษณ์ แก่นทองแดง, กิตติคุณ มีทองจันทร์, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทางทัศนคติของพนักงานสืบสวนที่มีต่อวัตถุพยานทางชีววิทยาในการตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุ เพื่อความยุติธรรมที่สังคมและทุกฝ่าย เชื่อมั่นและไว้วางใจ และศรัทธาในผลลัพธ์ที่ปรากฏ ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์จึงคาดหวังกับข้อเท็จจริงของการพิสูจน์หลักฐานทางชีววิทยาในการเก็บพยานวัตถุหลักฐานว่าต้องไม่มีการเจือปนมาจากสถานที่เกิดเหตุ และผลของการพิสูจน์นั้นต้องแม่นยำ มีการผิดพลาดในการพิสูจน์หลักฐานน้อยที่สุด และผลการพิสูจน์นั้นต้องเป็นธรรมกับตัวผู้เสียหายและญาติของผู้เสียหาย การตรวจสถานที่เกิดเหตุนั้น มีความคาดหวังในการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่มีการจัดระบบในการเก็บวัตถุพยานเป็นไปได้ด้วยดี มีการเก็บรักษาวัตถุพยานตามขั้นตอน และระบุวันเวลาในการจัดเก็บอย่างครบถ้วน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**