การมีส่วนร่วมในการเก็บวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

สมชาติ เกตุพันธ์, ณรงค์ กุลนิเทศ, ณิช วงศ์ส่องจ้า

Abstract


ปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมไทยได้นำหลักฐานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในการคลี่คลายคดี ซึ่งขั้นตอนสำคัญในการได้มาของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะวิธีการหรือขั้นตอนของการเก็บวัตถุพยานหลักฐานถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เสียหาย หากขั้นตอนในการเก็บพยานหลักฐานนั้นมีความผิดพลาดก็จะส่งผลกระทบรูปต่อคดีหรือต่อความยุติธรรมได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน หรือเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในเก็บวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุเพื่อนำมาตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่มีความสมบูรณ์ต่อการนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป ในบทความนี้ผู้เขียนจึงนำเสนอถึงแนวคิด การมีส่วนร่วมในการเก็บวัตถุพยานเพื่อนำมาตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับในชั้นศาลโดยปราศจากข้อสงสัย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**