อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : ศึกษากรณีปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรมบนระบบ electronic banking

วุฒิชัย สุชรจิต, ศิริลักษณ์ เกตุฉาย, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


ปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสาร ทำให้อุปกรณ์ประเภท คอมพิวเตอร์ สมาร์โฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีราคาที่ต่ำลง ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ระบบการเงินอลัสถาบันการเงินของประเทศไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่นำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวก นอกเหนือจากการให้บริการตามสาขาของธนาคารเหมือนในอดีต จึงทำให้เกิดการพัฒนาระบบ Electronic Banking เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของแต่ละธนาคาร ในการทำธุรกรรมได้จากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นที่รองรับ ซึ่งลูกค้าของธนาคารสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตัวเองจากทุกที่ที่ต้องการ

          การเกิดขึ้นของระบบใหม่ย่อมเป็นผลดีต่อสังคมหรือคนส่วนมาก แต่มีคนบางกลุ่มที่มุ่งหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ในระบบ Electronic Banking เพื่อทำให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของธนาคาร ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็น “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์” ที่ผู้กระทำผิดใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อการระบบ Electronic Banking ด้วยวิธีต่างๆ แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเข้ามาทำให้เกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์กับการใช้งานระบบ Electronic Banking นอกเหนือจากการกระทำของผู้กระทำผิด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**