การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำในประเทศไทย

เบญจพร ถูกดี, ยุทธนา สุดเจริญ, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดเป็นอันดับสามของการเสียชีวิตในโลก และเป็นสัดส่วนที่มีความสำคัญของการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติในประเทศไทยที่ต้องทำการชันสูตรศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการเสียชีวิตจากการจมน้ำสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่นว่ายน้ำ อาบน้ำ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับยานต์ยนต์ โดยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์มักเป็นปัจจัยร่วมในการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและทำให้เกิดการจมน้ำเสียชีวิตขึ้น การตรวจหาระดับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในเลือดจากผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นบทบาทหนึ่­งของงานนิติวิทยาศาสตร์ เมื­อนํามาประมวลผลกับข้อมูลต่างๆ  คือ พฤติการณ์การเสียชีวิต อายุ เพศ สัญชาติ และพื้นที่­พบผู้เสียชีวิต จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการป้องปรามหรือรณรงค์เพื­อลดปัญหาอุบัติเหตุหรืออาชญากรรมลงได้ บทความนี้จึงเป็นการเขียนขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางน้ำในประเทศไทย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**