กรณีศึกษา : ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและแนวทางป้องกันการสูญเสียคุณค่าของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ฐิติมา ชุ่มเชื้อ, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และแนวทางป้องกันการสูญเสียคุณค่าของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีวิธีการวิจัยเป็นแบบการศึกษาทางวรรณกรรม จากกรณีศึกษาการรวบรวมพยานหลักฐานคดีฆาตกรรม นายปรีณะ ลีพัฒนะพันธ์ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร) และกรณีศึกษาอื่นๆ พบว่าพนักงานสอบสวนยังขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การติดตามลูกโซ่พยานหลักฐานและการติดตามสอบถามจากผู้ชำนาญพิเศษ ข้อผิดพลาดในกระบวนการตรวจสถานที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพียงเล็กน้อย อาจทำให้ศาลมีข้อสงสัยหรือเป็นจุดอ่อนให้ทนายโต้แย้งความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้นได้ การศึกษาในครั้งนี้เสนอแนะให้ใช้กฎแห่งพยานหลักฐาน ๔ ประการ เพื่อป้องกันประเด็นข้อพิพาทและการลดความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**