การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อำเภอกระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ชุติมน อั้นเต้ง, เตือนใจ ดลประสิทธิ์

Abstract


          This research aims to study the quality assurance and compare the quality of education within Amper Kra Buri under the Ranong educational service area office. By sex and work experience. Operating conditions Quality of education is divided into four areas: planning, implementation, monitoring and improvement plans. A sample of 166 people comprised of school administrators, 19 teachers, 147 people used a questionnaire based on the rating scale five star Lil Kurt number 25 the analysis percentage, average, and standard deviation. The hypothesis tested by t test.

The research found that

1. The quality of education in schools under the Office of Amper Kra Buri under the Ranong educational service area office. The overall high level. If the item is found to have improved the most, followed by the planning. And monitoring, respectively. The side with the lowest average is the implementation of the plan.

2. Teachers and educational personnel, including a general. Gender and work experience Implementation of quality assurance in education as a whole is no different.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.