ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกับวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

มณฑาทิพย์ เหมรัตน์, กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ

Abstract


The purpose of this study were to study the academic administration, disciplines in learning organization of the extended schools of the fifth education network under the office of ranong primary education service. and the relationship between academic administration and disciplines in learning organization in these schools. The statistics used for data analysis included mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation.

          The research findings were as follows:

          1) Academic administration of the extended school of the fifth education network under the office of ranong primary education service was  at a high level for the overall aspects.
          2) Disciplines in learning organization of these schools was at a high level, both overall and each aspects.
          3) The relationship between academic administration and disciplines in learning organization of these schools was positive and had statistical significant at .01

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.