แนวโน้มการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติของท่องเที่ยวเชิงกีฬากีฬา: การเปลี่ยนแปลงของจุดหมายปลายทาง ที่มีต่อความสำคัญของการท่องเที่ยงเชิงกีฬาที่ยั่งยืน

เพ็ญประภา ธีรานุวัฒน์, วีระ วีระโสภณ, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์, ธนา กิติศรีวรพันธุ์

Abstract


-

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.