ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านซีเซินเนิล คาเฟ่ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

กัญญาพัชร ลาภารัตน์, บรรดิษฐ พระประทานพร

Abstract


การดื่มกาแฟเป็นมากกว่าเครื่องดื่มที่ส่งกลิ่นหอมอบอวลชวนปลุกให้ตื่นจากความง่วง แต่ยังสะท้อนรสนิยมของผู้ดื่มได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจบริการจึงจำเป็นต้องศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภค บทความวิชาการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจร้านกาแฟที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยพบว่าธุรกิจร้านกาแฟที่นำปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมาใช้จะสามารถสร้างความแตกต่าง ช่วยให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจมาใช้บริการครั้งแรกและครั้งต่อ ๆ ไป รวมถึงช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.