ผลกระทบของอุณหภูมิต่อคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กเสริม

จองชัย ใจตรง, ชนะชัย ทองโฉม

Abstract


งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิต่อคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กเสริมโดยทำการทดสอบเหล็กเสริมข้ออ้อยประเภทรีดร้อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. จำนวน 12 ตัวอย่าง ชั้นคุณภาพ SD40 ที่อุณหภูมิห้อง และผ่านการให้ความร้อนที่ 500 700 และ 900องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 120 นาที จากนั้นปล่อยให้เย็นตัวลงในอากาศ ภายหลังการให้ความร้อนตัวอย่างทั้งหมดจะนำไปทดสอบด้วยแรงดึง เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงกลประกอบด้วย กำลังรับแรงดึงที่จุดคราก กำลังรับแรงดึงประลัย และมอดูลัสความยืดหยุ่น จากผลการทดสอบพบว่าเหล็กเสริมข้ออ้อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลภายหลังการให้ความร้อนอุณหภูมิที่ 500 องศาเซลเซียส โดยคุณสมบัติเชิงกลจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 500 องศาเซลเซียส โดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น กำลังรับแรงดึงที่จุดคราก กำลังรับแรงดึงประลัย มอดูลัสความยืดหยุ่น จะลดลง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.