การเล่าเรื่อง “ครอบครัว” ในละครเกาหลีเรื่อง Hometown Cha-Cha-Cha

จิรมน สังณ์ชัย

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาละครเกาหลีเรื่อง Hometown Cha-Cha-Cha ซึ่งเป็นละครที่ได้รับความนิยมในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา มี คิม ซอนโฮ และ ชิน มินอา เป็นนักแสดงนำ Hometown Cha-Cha-Cha เป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ ที่สอดแทรกเนื้อหาเรื่องความรัก ความผูกพันของคนในชุมชนรวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเล่าเรื่อง “ครอบครัว” ในละครเกาหลี เรื่อง Hometown Cha-Cha-Cha โดยทำการวิเคราะห์ตัวละครและรูปแบบครอบครัวที่ปรากฏในละครเรื่องนี้ ผลการวิจัยพบว่า การเล่าเรื่อง “ครอบครัว” ผ่านละครชุดนี้ทำให้เห็นรูปแบบครอบครัวที่หลากหลายในละคร ได้แก่ ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวหย่าร้าง ครอบครัวที่แต่งงานใหม่ ครอบครัวที่มีพ่อแม่คนเดียว คนโสดอยู่คนเดียว ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว รวมถึงคนที่สูญเสียครอบครัวไปจึงต้องอยู่ตามลำพังคนเดียว

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.