วิธีการเข้ารหัสเลขฐานสองแบบใหม่สำหรับขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค

พีระ สกลวิทยานนท์, ชูศักดิ์ พรสิงห์

Abstract


ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคถูกพัฒนามาจากการเลียนแบบพฤติกรรมการหาอาหารของฝูงสัตว์ โดยสมาชิกของฝูงจะหาอาหารโดยติดตามสมาชิกตัวที่ใกล้แหล่งอาหารดีที่สุดในขณะนั้น ในแรกเริ่มวิธีการดังกล่าวได้ถูกออกแบบเพื่อใช้สำหรับการค้นหาค่าเหมาะที่สุดของปัญหาแบบค่าต่อเนื่องอย่างไรก็ตามขั้นตอนวิธีการดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับปัญหาค่าไม่ต่อเนื่องได้ แต่ต้องมีวิธีการเข้ารหัสตำแหน่งของอนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องมาใช้ในการเข้ารหัสในขั้นตอนวิธีการโดยงานวิจัยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเข้ารหัสด้วยวิธีซิกมอยด์ฟังก์ชัน ในงานวิจัยนี้จะนำเสนอวิธีการเข้ารหัสเลขฐานสองของขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคแบบใหม่ “วิธีเกมพนันลูกเต๋า” และนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาทดสอบปัญหาการเลือกตำแหน่งที่ตั้งแบบไม่มีข้อจำกัดด้านการผลิตในการประเมินประสิทธิภาพจะเปรียบเทียบวิธีเกมพนันลูกเต๋ากับวิธีซิกมอยด์ฟังก์ชัน ผลที่ได้จากการทดลองคือวิธีเกมพนันลูกเต๋ามีประสิทธิภาพกว่าวิธีซิกมอยด์ฟังก์ชันทั้งในด้านพฤติกรรมการลู่เข้าสู่คำตอบที่เหมาะที่สุดคุณภาพของค่าเหมาะที่สุดที่ทำคำนวณได้และความสม่ำเสมอที่จะเจอค่าเหมาะที่สุดของปัญหานั้น ๆ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.