การออกแบบแอปพลิเคชันออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตร จังหวัดระนอง โดยใช้หลักการออกแบบนิเทศศิลป์

พิบูล ไวจิตรกรรม

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการซื้อขายสินค้าเกษตรในภาคใต้ของประเทศไทย ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อตามหลักการตลาดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ในการออกแบบนิเทศศิลป์ ความน่าดึงดูดใจของแอปพลิเคชันและความสะดวกในการใช้งาน เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องพิจารณา ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบนิเทศศิลป์ที่ใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชันออนไลน์ รวมถึง การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียที่เหมาะสม ใช้วิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการรวบรวมรูปแบบการใช้งานและองค์ประกอบการออกแบบ ทำการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ 7 ท่าน ในด้านองค์ประกอบการออกแบบนิเทศศิลป์ และการประเมินความดึงดูดใจ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบแอปพลิเคชันออนไลน์ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ 1) รูปแบบตัดทอนรายละเอียดและรูปทรงเรขาคณิต Minimalism and Geometric forms, 2) รูปแบบที่ใช้ภาพถ่ายและกราฟิก Photography with graphics, and 3) รูปแบบภาพสะท้อนจากกระจกและการเกลี่ยโทนสี Glass morphism and Gradients with Soft Shadows.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**