ยาฟ้าทองตำรับแผนไทยกับอาการโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข

Abstract


บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ในหัวข้อเรื่องศึกษาหลักการใช้ยาไทยใน สถานการณ์โควิด 19 ระบาดช่วงขาดแคลนยาแผนปัจจุบันและวัคซีนในประเทศไทย พ.ศ. 2564 (Study the principles of using Thai medicines in the situation of the COVID-19 outbreak. during the shortage of modern medicines and vaccines in Thailand in 2021) ในแง่มุมของหลักและแนวคิดในการตั้งยาตำรับใหม่เพื่อการแก้ไขสถานการระบาดรุนแรงของโควิด 19 และผลเบื้องต้นที่ปรากฏในช่วงระยะเวลานั้นๆ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**