องค์ประกอบของการสร้างเรื่องในนวนิยายสืบสวนสอบสวนเรื่องอโศกสางของปราปต์

Li Ruiyan, รัชนีพร ศรีรักษา

Abstract


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการสร้างเรื่องในนวนิยายสืบสวนสอบสวนเรื่องอโศกสางของปราปต์ โดยผู้วิจัยเลือกศึกษานวนิยาย เรื่อง อโศกสาง ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยในงานประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 สาขานวนิยายไทย นายอินทร์อะวอร์ด ปี 2563 โดยวิเคราะห์องค์ประกอบของการสร้างเรื่องด้านวิธีการเปิดเรื่อง การดำเนินเรื่อง และการปิดเรื่อง จากผลการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ผู้เขียนเปิดเรื่องนวนิยายด้วยการบรรยายเหตุการณ์และการกระทำของตัวละครในการก่อคดีฆาตกรรม  ส่วนการดำเนินเรื่อง ผู้เขียนใช้วิธีดำเนินเรื่องตามลำดับเวลาของการเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรม และดำเนินเรื่องด้วยการอ้างถึงบทประพันธ์โดยผู้เขียนนำนิทานเวตาล มาผูกปมในคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่อง สำหรับการปิดเรื่อง ผู้เขียนใช้วิธีการปิดเรื่องแบบหักมุม


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**