การศึกษาคุณสมบัติการเขียนในรอยกดบนแผ่นกระดาษรองเขียน

นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาคุณสมบัติการเขียนผ่านรอยกดของการเขียนที่ตรวจพบบนรอยกดบนแผ่นกระดาษรอง โดยใช้แสงเฉียงของเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสารในการตรวจหารอยกด จากนั้นนำรอยกดที่ได้ไปศึกษาคุณสมบัติการเขียนที่ประกอบไปด้วย ความชัดเจนในการเขียน ความเอนเอียง ขนาดของตัวอักษร ระยะช่องไฟ แนวระดับการเขียน เส้นหนักเบา ความต่อเนื่องของลายเส้น และคุณภาพของลายเส้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่ารอยกดสามารถปรากฏคุณสมบัติการเขียนได้เหมือนกับลายมือต้นทางถึง 7 จาก 8 ขาดเพียงคุณสมบัติด้านคุณภาพลายเส้นเท่านั้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**