ระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่โดยใช้การจดจำใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส

บัณฑร จิตต์สุภาพ

Abstract


การวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาของระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่แบบเดิม เช่น การสแกนลายนิ้วมือ ที่ต้องมีการสัมผัส ทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ เช่นโรคโควิด-19 ซอฟต์แวร์ของระบบใช้อัลกอริทึมสำหรับการจดจำใบหน้าแบบฮิสโตแกรมรูปแบบไบนารีในเครื่อง จากการทดลองนำระบบไปใช้งานกับบุคคลจำนวน 50 คน ปรากฏว่าระบบสามารถระบุตัวตนได้ถูกต้องร้อยละ 81 นอกจากนี้ระบบยังมีตัวตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส ซึ่งถ้าบุคคลที่เข้ารับการสแกนใบหน้ามีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ระบบจะแจ้งเตือนผ่านทางหน้าจอแสดงผลและแอปพลิเคชั่นไลน์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**