โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติจากสิ่งแวดล้อมบนท้องถนน ด้วยเสียงสำหรับรถยนต์

มุทิตา สำเภาเงิน, เทวินทร์ ภาสมณี, วินัย วงษ์ไทย, วิเชพ ใจบุญ, พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร

Abstract


การเกิดอุบัติเหตุบนท้องบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี สาเหตุหนึ่งในการเกิดอุบัติเหตุก็คือการที่ผู้ขับขี่ไม่มีสมาธิในระหว่างขับขี่และการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กล่าวว่า การใช้เสียงในการใช้งานโทรศัพท์มือถือสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือMobile Application ที่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นเรียกว่า โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติจากสิ่งแวดล้อมบนท้องถนนด้วยเสียง สำหรับรถยนต์โดยโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวประกอบด้วยระบบการจดจำด้วยเสียงพูด และระบบการแปลงอักษรเป็นเสียงพูด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือให้ผู้ใช้รถยนต์สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นบนถนนให้แก่ผู้ขับขี่อื่นที่เดินทางในเส้นทางใกล้เคียงกันได้ทราบถึงเหตุการณ์ผิดปกติในสถานที่ต่าง ๆ ล่วงหน้า โดยโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวนี้สามารถรับการแจ้งเตือนและทำการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบด้วยเสียง และ ผู้วิจัยได้ทดสอบการแจ้งเตือนดังกล่าวให้มีความแม่นยำและความถูกต้องผลวิจัยพบว่าโปรแกรมประยุกต์นี้สามารถสั่งการและควบคุมได้ด้วยเสียงสามารถเพิ่มข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติด้วยเสียงได้ และสามารถแสดงผลได้ 2 ทางเลือกคือหน้าจอและแสดงผลด้วยเสียง และโปรแกรมประยุกต์นี้มีความปลอดภัยและความแม่นยำในการแจ้งเตือนเพราะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ยืนยันและจัดการการแจ้งเตือนโดยโปรแกรมมีการระบุตัวตนแยกระหว่างหน่วยงานและผู้ใช้งานทั่วไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**