รามเกียรติ์ : จากรามายณะสู่การแสดงในราชสำนักไทย

สุปรีย์วรรณ น้อยปุก

Abstract


บทความนี้รวบรวมและศึกษาข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลการผสมผสานทางวัฒนธรรมของอินเดียที่มีต่อไทยในเรื่องของรามายณะ ทั้งทางด้านวรรณกรรมและนาฏกรรมโดยสังเขป วรรณกรรมนั้นไม่ว่าของชาติใดจะมีการอ้างอิงจากวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ โดยนำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือสังคมมาประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว ซึ่งไม่ว่าวรรณกรรมเรื่องนั้นจะแปลเป็นภาษาใดก็จะยังคงเอกลักษณ์ความเป็นชาติต้นกำเนิดอยู่ การปรับใช้ ผสมผสานหรือการลอกเลียนแบบเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของบรรพบุรุษ ดังเช่นวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ของไทยซึ่งได้ใช้วิธีการดัดแปลงเนื้อเรื่องดั้งเดิมให้มีแบบอย่างและลักษณะเป็นของตัวเอง โดยนำโครงเรื่องทั้งหมดมาจากมหากาพย์รามายณะของอินเดีย โดยใส่วัฒนธรรมและสีสันอย่างไทยลงไป รามเกียรติ์จึงถือได้ว่าเป็นมรดกทางวรรณศิลป์ที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งของไทย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**