ลิเกเครื่องเพชร : มหรสพชาวบ้าน

ปฏิพัทธ์ พิมุขทวีสิทธิ์

Abstract


บทความนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของลิเกเครื่องเพชร ความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงด้านการแสดงลิเกซึ่งเป็นมหรสพชาวบ้าน  โดยเนื้อหาประกอบด้วย เส้นทางของลิเกเครื่องเพชร ความเปลี่ยนแปลงของลิเกเครื่องเพชรตามกระแสสังคม วิธีการแสดงของลิเกเครื่องเพชรในยุคปัจจุบัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**