นาฏศิลป์ไทยเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

น้ำหวาน ดาราวรรณ์

Abstract


บทความนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย อันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจและการนำไปพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย ความหมายของการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยสังเขป ความหมายและองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย และการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**