การศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านการรักษาวัตถุพยานของผู้ป่วยคดี ณ จุดเกิดเหตุของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

อัจฉรา คำยา, ณิช วงค์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การศึกษาเรื่องระดับความรู้ความเข้าใจ และเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจต่อการรักษาวัตถุพยานในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกันดำเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เช่น พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน หน่วยงานทางการแพทย์ และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต่าง ๆที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้เจ็บป่วย       จากการสังเคราะห์เอกสาร พบว่า มีแนวคิดในการศึกษา ด้านการรับแจ้งเหตุ ด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม ด้านการวางแผนปฏิบัติงานก่อนเข้าสถานที่เกิดเหตุ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**