การพัฒนาระบบติดตามรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยเครื่อง GPS เพื่อป้องกันการโจรกรรม

ศรีน้ำเพชร กิจสุวรรณ, ณรงค์ กุลนิเทศ, ณิช วงศ์ส่องจ้า

Abstract


ความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมยานพาหนะก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพิจารณาสำหรับผู้ใช้งานด้วย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ใช้ในป้องกันการโจรกรรมของรถยนต์ได้เข้ามาเป็นตัวแปรในการที่ผู้ใช้งานจะพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตัวเอง เทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้งาน เช่น อุปกรณ์ล๊อคล้อ ล๊อคเบรค ล๊อคครัช หรือล๊อคพวงมาลัย เพื่อช่วยป้องกันการโจรกรรมเบื้ยงต้น และระบบ GPS (Global Positioning System) นำมาประยุกต์ใช้เพื่อบอกพิกัดของยานพาหนะบนแผนที่เป็นต้น ปัจจุบันได้มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารของยานพาหนะเป็นจำนวนมากที่มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยในการขับขี่และความสะดวกในการใช้งานของผู้ขับขี่ด้วย บทความนี้ได้นำเสนอแนวคิดและการออกแบบระบบในการควบคุมและติดตามยานพาหนะด้วย ระบบ GPS ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันการถูกโจรกรรมยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยการติดตั้ง GPS ติดตามรถ ผู้ใช้งานจะสามารถเช็คตำแหน่งรถของรถผ่านทางสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ซึ่งอุปกรณ์นี้จะส่งสัญญาณเตือนทุกครั้งที่มีการเปิดประตูรถหรือสตาร์ทรถ รวมทั้งเมื่อเกิดการโจรกรรมอย่างการทุบกระจก โดยจะส่งสัญญาณมายังสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณในทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น GPS ติดตามรถ จะส่งการแจ้งเตือนในทันที

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**