การพัฒนาผงฝุ่นเรืองแสงสำหรับการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝง

วุฒิกร มะลิคง, ณรงค์ สังวาระนที, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผงฝุ่นเรืองแสงสำหรับนำไปใช้ในการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยนำสารเคมีที่เหลือจากการทำอุตสาหกรรมเครื่องแก้วมาผลิตเป็นผงฝุ่นที่มีคุณสมบัติการเรืองแสง นำไปทดสอบการเรืองแสงด้วยเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Fluorescence spectrophotometer Model: Agilent) และนำไปทำการทดลองตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงในห้องปฏิบัติการ จากนั้นนำไปตรวจนับจุดตำหนิพิเศษของลายนิ้วมือด้วยเครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**