การศึกษากระบวนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทำร้ายร่างกายของพนักงานสอบสวน กรณีศึกษาพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กรุงเทพมหานคร

ชิดชนก โสภะบุญ, สาริสา ปิ่นคำ, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การทำร้ายร่างกายนี้ถือเป็นคดีอาญาซึ่งการสอบสวนทางคดีอาญาเป็นกลไกที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายและผู้ต้องหา เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหน่วยงานแรกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือพนักงานสอบสวนที่จะต้องเป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐานทางคดี ซึ่งกระบวนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีมีความจำเป็นอย่างมาก จากการสังเคราะห์เอกสาร พบว่ากระบวนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีจะต้องอาศัยข้อมูลจาก 1. ด้านการรับแจ้งเหตุ 2. ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุทางคดีทำร้ายร่างกาย 3. ด้านการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทำร้ายร่างกาย 4. ด้านการสอบสวนพยานทางคดีทำร้ายร่างกาย และ5. ด้านการทำสำนวนทางคดีทำร้าย โดยทุกด้านต่างมีความเชื่อมโยงกัน วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือเพื่อเป็นรูปแบบในการทำงานของพนักงานสอบสวนให้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทำร้ายร่างกายได้อย่างรวดเร็วครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**