ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี

จารุ จารุจันทร, ภาษณา สรเพชญ์พิสัย

Abstract


          The purpose of research was to study Factors influencing the loyalty of football fans to the Air Force Central FC include personal factors, marketing mix factors and attitude factors. The sample fan club Air Force Central FC of 400. We using questionnaires and analyzed all data by frequency, percentage, averages and standard deviation, Hypothesis testing used t-test, Anova and Pearson’s Correlation coefficient statistics.

          The result of research found, That personal factors most of football fans are male that study in undergraduate, have revenue over 5,000 baht and live in Royal Thai Air Force. The marketing mixed factors had founded football fans most value about creating and present physical with like cheering section in the field and the overall environment, secondary is product, personal, services channels, promotion, process of services and prices respectively. The attitude factors founded factors had founded football fans most value about believe secondary is experience and knowledge,

          The experimented hypothesis founded that personal factors affected to the loyalty of Air Force Central FC varied, except education. The marketing mixed factors and the attitude factors had relations with loyalty.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.