ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ชนนต์ ธานินพงศ, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, สุคนธ์ เครือนํ้าคำ

Abstract


          This research The objective was to study the factors that influence the decision to buy a used car consumers in Muang Ranong consisting 7Ps contain the product, price, place / distribution channel. The promotion of the personnel process. And Physical And to compare the individual factors that influence the decision to buy a used car consumers in Muang Ranong sample customers using the car tent sale. In Ranong 400 using purposive sampling. The instruments used in the study was a questionnaire at the study created. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation. The statistics used in the test, including t-test and F - test and compare the pair with LSD.

The study indicated that

1. Users are mostly male. Between the ages of 31-40 years with a bachelor's degree Employee / employees by earning 15,001 to 20,000 baht.

2. Factors affecting the decision to purchase used cars to consumers in Ranong were at a high level. The process of physical locations and personnel respectively.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.