ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดระนอง

ไพโรจน์ สุวรรณปักขิณ, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, สุคนธ์ เครือนํ้าคำ

Abstract


Article "Factors that influence decision making in choosing a car garage in Ranong" written for the purpose of studying factors that influence decision making in choosing a car garage in Ranong from 175 target sample customers who have been provided the service from 6 car garages in Ranong. The data is calculated  by a program that can find median, mode, mean, standard deviation and percentages  of the data.

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.