การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจสปาของผู้ใช้บริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เกตนิภา วิศวเมธี, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, สุคนธ์ เครือนํ้าคำ

Abstract


         This research It aims to identify the factors that are important to the selection of a business. The spa's services in the city. Consisting 7Ps contain the product, price, place / distribution channel. The promotion of the personnel process. And physical And compares the factors that are important to the selection of spa services by sex, age, marital status, education, occupation and monthly income. Samples clients who use the service in a spa in the city of Ranong, 400 people using purposive sampling. The instruments used in the study was a questionnaire at the study created. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation. The statistics used in the test, including t-test and F - test and compare the pair with LSD.

The study indicated that

         1. Users are more female than male. Between the ages of 31-40 years of undergraduate education. Career civil servants / state enterprise By earning more than 15,000 baht.

         2. Factors vital to choose the spa industry as a whole at a high level. Considering that it was found. Each side has an average of all the products contain the price, process, personnel, physical location, and promotion, respectively.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.