ความเป็นธรรมที่รับรู้ พฤติกรรมเชิงลบ ความคาดหวัง และภูมิหลังของผู้บริโภค ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการคุ้มครองผู้บริโภค

ธชะนัน วงศ์ปัน, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล

Abstract


The objectives of this study were to study the influence of consumer background, negative behavior, consumer expectation, perceived justice affecting on effectiveness of consumer protection. The methodology of this study is quantitative research. Samples of 400 consumers were drawn from the Office of the Consumer Protection Board (OCPB). Employing the concept of structural equation modeling as a framework of analysis. Through research, it is found that perceived justice is the most effectiveness of consumer protection, followed by consumer expectation, consumer background and negative behavior, respectively.

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.