ภาพสะท้อนสังคมคนจีนในนวนิยายของ เอมี่ ตัน ฉบับแปลภาษาไทย

ถนอมขวัญ LEI LAN, พัชรินทร์ บูรณะกร

Abstract


บทความเรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมคนจีนในนวนิยายของ เอมี่ ตัน ฉบับแปลภาษาไทย” มีจุดประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมคนจีนในนวนิยายของ เอมี่ ตัน ฉบับแปลภาษาไทย ด้วยวิธีวิจัยเอกสาร ขอบเขตของการวิเคราะห์ คือ นวนิยาย เรื่อง มาจากสองฝั่งฟ้า เมียเจ้า หนึ่งร้อยสัมผัสลับ และสามสายใยในเงาอดีตบทความวิจัยนี้จะกล่าวถึงภาพสะท้อนสังคมจีนในสหรัฐอเมริกาในนวนิยายของ เอมี่ ตัน ฉบับแปลภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า ภาพสะท้อนสังคมจีนในสหรัฐอเมริกาในนวนิยายของ เอมี่ ตัน ฉบับแปลภาษาไทย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและประเพณีของสังคมจีนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ในด้านความเชื่อได้สะท้อนถึงความเชื่อเรื่องผีหรือปีศาจ ความเชื่อโชคชะตา ความเชื่อเรื่องนรกและสวรรค์ และความเชื่อเรื่องข้อห้าม ส่วนด้านประเพณีได้สะท้อนถึงประเพณีวันไหว้พระจันทร์และประเพณีวันตรุษจีน งานวิจัยนี้พบว่าพ่อแม่ที่เป็นชาวจีนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกายังมีความเชื่อแบบชาวจีน และพยายามสืบทอดให้ลูกหลานในชีวิตประจำวัน และปฏิบัติตามประเพณีในวันสำคัญ เช่น วันไหว้พระจันทร์จัดงานเลี้ยงเพื่อรวมญาติพี่น้องมารับประทานอาหารด้วยกัน ในวันตรุษจีน เตรียมอาหารที่มีความหมายมงคล และรวมเพื่อนที่เป็นกลุ่มชาวจีนมารับประทานอาหารข้ามคืนต้อนรับปีใหม่ด้วยกัน ส่วนลูกที่เป็นชาวเมริกาเชื้อสายจีน ความเชื่อและการปฏิบัติประเพณีจะเป็นแบบผสมผสานจีนกับอเมริกา


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.