ส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านกาแฟสดในอาคาร เอส ซี บี ปาร์ค

ปณิชา พิมพ์ศรี, บรรดิษฐ พระประทานพร

Abstract


ธุรกิจร้านชาและกาแฟเป็นเหมือนกับฝันที่มีโอกาสเป็นจริงของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ๆ จึงก่อให้เกิดคู่แข่งขันทางธุรกิจจำนวนมาก ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะย้ายความนิยมไปใช้บริการร้านชาและกาแฟอื่นได้ ส่วนประสมทางการตลาดบริการจึงเป็นตัวแปรทางที่สามารถทำให้ผู้ประกอบการสร้างความพึงพอใจระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อให้ที่มีศักยภาพ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างมาตรฐานธุรกิจชาและกาแฟให้มีความยั่งยืน ส่วนประสมการตลาดบริการที่เน้นการสร้างความแตกต่างความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าของธุรกิจร้านกาแฟ พร้อมกับการบริการที่ดีถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านกาแฟอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรสชาติของกาแฟ ทำเลที่ตั้งและกระบวนการการให้บริการ เป็นแนวทางปฏิบัติที่จะส่งผลให้ธุรกิจชาและกาแฟ มีการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.