ระบบติดตามการเรียนใช้การตรวจจับใบหน้าและการจดจำใบหน้า โดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกช่วยในการประมวลผลบนซีอีเอ็มโอโอซี

ทวีศักดิ์ นวนจำปา, กษิดิส สอนรอด, กานต์ ดำประภา, อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์

Abstract


งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเอ็มโอโอซี แนวคิดเบื้องหลังงานวิจัยนี้คือเว็บแอปพลิเคชันระบบติดตามการเรียนซึ่งใช้การตรวจจับใบหน้าและการจดจำใบหน้าผู้เรียนและใช้หน่วยประมวลผลด้านกราฟิกช่วยประมวลผล ผลการทดสอบระบบติดตามการเรียนโดยคำนวณหาค่าเฉลี่ยจากการทำงาน 50 รอบดังนี้ 1. ระยะเวลาในการดาวน์โหลดเว็บไซต์ในหน้าวิดีโอการสอนใช้เวลา 5840 มิลลิวินาที 2. ระยะเวลาการทำงานของฟังก์ชันตรวจจับใบหน้าและการจดจำใบหน้าผู้ใช้งานตรงกับที่ลงทะเบียนใช้เวลา 74 มิลลิวินาที3.การใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก 76 เปอร์เซ็นต์และการสำรวจความพึงพอใจจากประชากรกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้คือนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ผลการสำรวจความพึงพอใจแสดงให้เห็นว่า ความสะดวกในการใช้เว็บแอปพลิเคชันได้ 4.34 คะแนน ฟังก์ชันการทำงานโดยรวมของเว็บแอปพลิเคชันได้ 4.08 คะแนน ประสิทธิภาพด้านเวลาในการทำงานได้ 3.96 คะแนน ประสบการณ์ของผู้ใช้งานได้ 3.74 คะแนน ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานได้ 3.86 คะแนน และสุดท้ายความน่าเชื่อถือของใบรับรองจากเว็บแอพพลิเคชั่นได้ 4.52 คะแนน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.